• Hotline:
    0909 888 002

Ốc Macbook Retina

250,000 150,000

* ỐC MACBOOK Retina - NEW 100%

Nội dung

* ỐC MACBOOK Retina

-  Ốc Macbook Retina đầu sao 5 cạnh , mới 100%
-  1 bộ gồm 10 ốc ngắn .