• Hotline:
    0909 888 002

Box DVD MacBook

250,000

* Dùng ổ quang máy Mac thành ổ gắn ngoài tương thích với các ổ đĩa nuốt (slotload) của macbook và các loại ổ đĩa nuốt khác
* Chuẩn dvd tương thích 9,5 và 12,7mm SATA slotload
* Bảo Hành 6 tháng 1 đổi 1

Nội dung

* Dùng ổ quang máy Mac thành ổ gắn ngoài tương thích với các ổ đĩa nuốt (slotload) của macbook và các loại ổ đĩa nuốt khác
* Chuẩn dvd tương thích 9,5 và 12,7mm SATA slotload
* Bảo Hành 6 tháng 1 đổi 1